Achiziții pentru evenimentul „Festivalul Concurs Național de folclor ”Ion Petreuș”, ediția a XIV-a”

Achiziții pentru evenimentul „Festivalul Concurs Național de folclor ”Ion Petreuș”, ediția a XIV-a”

Anexe

  1. Declarație Privind Eligibilitatea.

2. Declarație privind Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din OUG nr.34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

3. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

4. Formular de Ofertă

5. Scrisoare de Înaintare

6. Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani

7. Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social șI cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului

8. Declaraţie privind apartenenta la o forma de inregistrare, conform art 173, alin.(1)