Achiziții pentru evenimentul „Concert aniversar „Tezaur Folcloric”

Achiziții pentru evenimentul „Concert aniversar „Tezaur Folcloric”

Anexe

  1. Declarație Privind Eligibilitatea.

2. Declarație privind Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din OUG nr.34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

3. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

4. Formular de Ofertă

5. Scrisoare de Înaintare

6. Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani

7. Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social șI cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului

8. Declaraţie privind apartenenta la o forma de inregistrare, conform art 173, alin.(1)